KAMPANIA INFORMACYJNA  - PRACA SEZONOWA Z EURES

Sieć EURES do  miesiąca  października 2021 r.prowadzi  kampanię informacyjną nt. pracowników sezonowych w UE pod nazwą "Praca przez cały rok" w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem  kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechnienia informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE. Działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Zachęcamy Państwa  do zapoznania się z przygotowanymi poniżej materiałami informacyjnymi.

 https://eures.praca.gov.pl/sitemap/polecamy-uwadze/praca-sezonowa-z-eures

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021